ASİF NEDİR?

Ülkemizde ve diğer ülkelerde meydana gelen afet,savaş ve olağan zamanlarda ihtiyaç sahiplerine gıda,giyim,sağlık,eğitim,yakacak,kira barınma,evlenme yuva kurma, iş kurma ,konut ve sair bütün hususlarda ayni,nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmaktır.Toplumun menfaatine olacak her türlü faaliyeti destekleyecek çalışmalar yapmaktır.

Türkiye Cumhuriyeti anayasası ve kanunları doğrultusunda kendisine bağlı üyelerin amaçlarını gerçekleştirmeye yardımcı olmak ,bu amaçla üyeler arasında koordinasyon ve iş birliğinin en üst düzeye çıkarılması temel olmak üzere ülkemizin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak,bölgesel, sektörel ve ulusal ekonomik sosyal ,kültürel politikaların oluşmasını sağlamak,ulusal ve uluslar arası ekonomik ,sosyal ,kültürel,teknik ve insan potansiyellerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi için faaliyette bulunmak.


Bölgesel ve çeşitli sektörlerde kalkınma vizyonları gerçekleştirerek uluslar arası entegrasyon ve rekabet gücünün arttırılmasına katkıda bulunmak,projeler geliştirmek.Bünyesinde üyelerin konularını da göz önüne alarak iş dünyası,eğitim,kadınlar ve kültürel konularda sorunlar ve çözüm önerilerini kamuoyuna yetkili ulusal,uluslar arası kurum ve kuruluşlara duyurmak amacıyla üyeleri arasında güç birliği sağlayarak ortak çalışma zemini oluşturmak,sivil toplum kurumsallaşması ve özel girişimciliğin yaygınlaştırılmasına çalışmak,sanayici iş adamları ile tüm federasyon mensuplarının sorunlarına sahip çıkarak toplumda öncü ve girişimci nitelikleri geliştirmek ,çevre insan sağlığı,ekoloji ve ekosistem sağlığı ile ilgili olarak halka ve üye dernek üyelerine yönelik çalışmalarda bulunmak bu tür çalışmalarda çeşitli kuruluşlarla iş birliği yapmak.

Milli bütünlüğe yararlı tüm faaliyetleri desteklemek.Milli kültürün ayrılmaz parçası olan Türk kültürü el sanatları zanaatlarını yaymak,yaşatmak geliştirmek ,tanıtmak üretim yapmak ve yapanları desteklemek. Üyelerimizin birbiri ile ve bütün yöredeki yöre insanları ile ve Türk ülkelerindeki insanlarla olan münasebetlerini geliştirmek,sosyal politikalar üreten ve sosyal politikaların muhatabı olan tüm kurum ve sosyal muhataplara dönük bölgesel ve ulusal çapta eğitim ,seminer ,paneller,kongreler sempozyum,yarışmalar,açık oturumlar,forumlar konferanslar ve benzeri eğitim organizasyon faaliyetlerini düzenlemek ve düzenlettirmek.

Avrupa birliği giriş sürecinde ilgili kurumların idari hukuki ve yapısal uyumunun sağlanmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak ve sivil toplum faaliyetlerinini etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu hususta çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.