• UMUT

    İNSANLIK İÇİN

  • KORUMA

    DÜNYAYI VE BARIŞI

  • YARDIM

    İHTİYACI OLANLARA

BAĞIŞ YAPIN

Merhaba

FEDERASYONUMUZ; EĞİTİM, SOSYAL, KÜLTÜREL VE DAYANIŞMA ALANLARINDA, YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİR.

Ülkemizde ve diğer ülkelerde meydana gelen afet, savaş ve olağan zamanlarda ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim, sağlık, eğitim, yakacak, kira, barınma, evlenme, yuva kurma, iş kurma, konut ve sair bütün hususlarda ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmaktadır.

ÜYELİK

Tüzel (Dernekler) kişiler tarafından yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Federasyon yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye dernek bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir.

Destek Ol
MİSYON

Türkiye Cumhuriyeti anayasası ve kanunları doğrultusunda kendisine bağlı üyelerin amaçlarını gerçekleştirmeye yardımcı olmak, bu amaçla üyeler arasında koordinasyon ve iş birliğinin en üst düzeye çıkarılması temel olmak üzere, ülkemizin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak.

Destek Ol
PROJELER

Bölgesel ve çeşitli sektörlerde kalkınma vizyonları gerçekleştirerek; çevre, insan sağlığı, ekoloji ve ekosistem sağlığı ile ilgili, halka ve üye derneklere yönelik çalışmalarda bulunarak, çeşitli kuruluşlarla projeler gerçekleştiriyoruz.

Destek Ol

ÇALIŞMA KONULARI

Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

Amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

Devamını Oku

FEDERASYONUN AMACI VE FAALİYET ALANLARI

Özgür yaşam için sosyal kültürel ve hukuksal alanlarda insan haklarını korumak gibi faaliyet gösteren kurumları destekler. Tabii insan haklarını, insan haysiyetini ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak şekilde sınırlayan, ekonomik, sosyal, hukuki, psikolojik, kültürel, dini, ahlâki değerler ve eğitim haklarına yönelik fiili her türlü engelin kaldırılması için mücadele etmek. İnsan haklarının evrenselliğini ve bölünmezliğini savunmaktır. Irk, etnik köken, dil, din ve mezhep, dinsel inanç, renk, cinsiyet, cinsiyet kimliği, siyasi ve felsefi görüş ve engellilik vb. nedenlerle yapılan her türlü ayrımcılığa karşı mücadele eder. Nefret söylemi ve nefret suçları ile mücadele eder. Her koşulda dünyanın her yerinde ölüm cezasına karşıdır.